grzybica pochwy

Grzybica pochwy

Informacje dla kobiet zmagających się z problemem grzybicy pochwy...

Grzybica sromu i pochwy

Grzybica sromu i pochwy (łac. VulvoVaginitis Candidamycetica, VVC) inaczej kandydoza lub drożdżyca, to zapalenie narządu płciowego i jego okolic, wywołane przez grzyby, które stanowią część endogennej flory pochwy. Jest to jedna z najczęściej spotykanych chorób zapalnych dróg rodnych u kobiet, szacuje się że grzybica pochwy stanowi około 40% wszystkich schorzeń okolic intymnych. Zmiany chorobowe koncentrują się na sromie, przedsionku i błonie śluzowej pochwy oraz szyjce macicy. Zwykle zapalenie zostaje spowodowane przez zaburzenia odporności, które prowadzą do osłabienia organizmu oraz do zmniejszenia kwasowości pochwy przez redukcję występujących w niej fizjologicznie pałeczek kwasu mlekowego. Kwaśne środowisko zapobiega infekcjom wywołanym przez drobnoustroje z zewnątrz oraz patologicznemu namnażaniu się grzybów, które w zasadowych warunkach stają się florą dominującą i prowadzą do wywołania stanu zapalnego. Najczęściej za tę sytuację (80% wszystkich przypadków) odpowiedzialny jest szczep Candida albicans z grzybów drożdżopodobnych, stąd często chorobę nazywa się drożdżycą pochwy lub kandydozą pochwy. Leczenie jest łatwe i krótkotrwałe, jednak u niektórych kobiet infekcje te mają tendencje do nawracania, co zazwyczaj związane jest z innymi schorzeniami, np. cukrzycą lub niehigienicznym trybem życia. W ostatnich latach notuje się wzrost drożdżakowatych zapaleń sromu i pochwy, stały się one problemem do tego stopnia, że Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wydało nowe rozporządzenie dotyczące leczenia i profilaktyki w tym zakresie. Większość kobiet minimum raz w życiu zapada na grzybicę sromu i pochwy, a 40–50% cierpi na infekcje nawracające. Ryzyko infekcji szacuje się następująco: 13% kobiet nie będących w ciąży, 45% ciężarnych i 31% w okresie klimakterium.

Patogeny wywołujące grzybice pochwy

Znakomita większość tego typu zapaleń wywoływana jest przez drożdżaki, które zasiedlają środowisko człowieka i często bytują na skórze i błonach śluzowych. W 80% grzybice narządów płciowych u kobiet wywoływane są przez Candida albicans, który wchodzi w skład naturalnej flory pochwy, jednakże nigdy nie jest drobnoustrojem dominującym, dzięki obecności pałeczek kwasu mlekowego, które uniemożliwiają jego nadmierne namnażanie. W 5–15% przypadków notuje się występowanie w patologii drożdżycy szczepów Candida glabrata, pozostałe wywoływane są przez: Candida troplicalis, Candida kefyr (pseudotropicalis), Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida stellartpidea, Candida guilliermondi, Candida zeylalnoides i inne. Lekarze zauważają jednak wzrost dotychczas rzadkich zakażeń Candida glabrata i Candida tropicalis kosztem Candida albicans, co prawdopodobnie związane jest z powszechnym używaniem leków przeciwgrzybicznych, na które dane szczepy zaczynają się uodparniać.

Charakterystyka środowiska pochwy

Środowisko pochwy u zdrowej kobiety charakteryzuje się odczynem kwaśnym (pH 3,8–4,2), dzięki czemu stanowi barierę ochronną przed infekcjami, które mogą wywołać drobnoustroje patogenne. Kwaśne środowisko zabija bakterie i grzyby, a także plemniki, które poza okresem płodnym traktowane są przez organizm kobiety jako ciała obce i potencjalnie chorobotwórcze. Utrzymanie odpowiedniej kwasowości w środowisku narządów płciowych możliwe jest dzięki obecności pałeczki kwasu mlekowego, czyli bakterii z rodzaju Lactobacillus. Stanowią one także naturalną florę bakteryjną jelit. Zaburzenie równowagi chemicznej w środowisku pochwy i zmiana jego odczynu na zasadowy powodują osłabienie odporności i prowadzą do szybkiego rozwoju infekcji. Najczęściej zostaje ona wywołana przez drobnoustroje endogenne, czyli takie, które naturalnie bytują w pochwie, ale dzięki współwystępowaniu obok nich pałeczek kwasu mlekowego są obecne w niewielkich ilościach i nigdy nie stanowią flory dominującej. Głównym składnikiem tej części flory pochwy są grzyby drożdżopodobne, szczególnie Candida albicans, które namnażając się w zbyt dużych ilościach prowadza do zapalenia narządu płciowego u kobiet.

Skuteczne leki stosowane w leczeniu grzybicy pochwy (bez recepty!)

leki na grzybicę