grzybica

Flukonazol

Flukonazol – działanie leku i wskazania do jego zastosowania

Flukonazol to lek przeciwgrzybiczy, należący do grupy triazoli. Wykazuje skuteczne działanie wobec Candida sp.Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, a także wobec dermatofitów. Lek ten stosuje się w ramach leczenia kandydozy błon śluzowych, która może obejmować jamę ustną, gardło oraz przełyk. Wskazaniem do zastosowania leku jest także zanikowa kandydoza jamy ustnej, kandydoza układowa, wraz z obecnością drożdżaków we krwi, kandydoza rozsiana oraz inne postacie kandydozy inwazyjnej. Flukonazol wykorzystywany jest również w ramach leczenia nowotworów złośliwych, a także u chorych, którzy przebywają na oddziale intensywnej terapii i u których stosuje się leczenie cytostatyczne, bądź immunosupresyjne. Lek wykazuje skuteczne działanie w leczeniu kandydozy narządów płciowych. Innym wskazaniem do zastosowania leku jest także kryptokokoza. Flukonazol można stosować w leczeniu podtrzymującym w przypadku chorych na AIDS, w ramach zapobiegania nawrotowi kryptokokozy. Preparat ten wykorzystuje się także w leczeniu grzybicy skóry, przede wszystkim grzybicy stóp, skóry gładkiej, pachwin oraz zakażeń skórnych wywołanych przez drożdże.

Przeciwwskazania do zastosowania leku

Głównym przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest nadwrażliwość na flukonazol, inne pochodne azolowe, a także na jakąkolwiek substancję pomocniczą, zawartą w preparacie. Nie wolno stosować flukonazolu wraz z lekami wydłużającymi odstęp QT. Nie należy także przyjmować leku wraz z preparatami, które są metabolizowane przez izoenzym CYP3A4, do których zalicza się: cyzapryd, astemizol, chinidynę, pimozyd oraz terfenadynę. W czasie ciąży nie powinno się stosować dużych dawek flukonazolu, szczególnie podawanych długotrwało. Standardowe dawki leku i krótkotrwałe leczenie powinny być stosowane jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek w trakcie I tymestru ciąży może skutkować wystąpieniem wad wrodzonych.

Działania niepożądane

Do częstych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem flukonazolu można zaliczyć bóle głowy, wymioty, bóle brzucha, nudności, biegunkę, osutkę, a także zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej. Niezbyt często występuje z kolei niedokrwistość, bezsenność, zmniejszenie apetytu, drgawki, senność, zawroty głowy, zmiany smaku, wzdęcia, wysypka, świąd, pokrzywka, ból mięśni, zwiększona potliwość, suchość w jamie ustnej, żółtaczka, gorączka, złe samopoczucie oraz zmęczenie. Rzadko występujące działania niepożądane to leukopenia, neutropenia, małopłytkowość, hipokaliemia, zaburzenia rytmu serca, drżenie, niewydolność wątroby, uszkodzenie komórek wątroby, złuszczające zapalenie skóry, obrzęk twarzy oraz łysienie. W przypadku wystąpienia takich skutków ubocznych, jak zawroty głowy, bądź drgawki, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Skuteczne leki stosowane w leczeniu grzybicy pochwy (bez recepty!)

leki na grzybicę